Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2018

Spizganywoju
9098 e2e9
Spizganywoju
9097 4812
Spizganywoju
9096 581f 500
Spizganywoju
Wszyscy kłamią. Pytanie, jak bardzo.
— Piotr C., Brud
Reposted fromthesmajl thesmajl viapomruki pomruki
Spizganywoju
Reposted frombluuu bluuu viapomruki pomruki
Spizganywoju
1199 000d 500
Reposted fromteijakool teijakool viapomruki pomruki
Spizganywoju
Podobno los zsyła nam tylko takie problemy, z którymi możemy sobie poradzić. 
Więc są dwie możliwości: albo sobie poradzisz, albo to nie jest twój problem.
— "Ten właściwy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapomruki pomruki
Spizganywoju
3705 c71f 500
Reposted fromnutt nutt viapomruki pomruki
Spizganywoju
Są takie emocjonalne bitwy, w których wszyscy są przegrani.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Spizganywoju
4887 1279
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaMsChocolate MsChocolate
Spizganywoju
Dziś nie martwię się już o przyszłość, staram się cieszyć każdym dniem. Uważam, że nie można się ciągle przejmować, należy chwytać całe dobro, jakie daje nam świat.
— Sylwia Winnik - "Dziewczęta z Auschwitz. Głosy ocalonych kobiet"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Spizganywoju
Czekanie to dziwny okres, powoduje ogromne i nieusuwalne zniszczenia, nawet, jeżeli umie się czekać.
— Grażyna Jagielska – "Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym"
Reposted fromIriss Iriss viaMsChocolate MsChocolate
Spizganywoju
3634 3a10 500
Your intelligence is sexy af.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Spizganywoju
Przeraża mnie to, jak bardzo można się co do kogoś pomylić.
— salute.soup.
Reposted fromSalute Salute viaMsChocolate MsChocolate
Spizganywoju
Spizganywoju
6233 67f1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Spizganywoju
6182 201d 500
Reposted fromdomilee domilee viaMsChocolate MsChocolate
Spizganywoju
an easy light, the salty air, the soothing sound of the ocean
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaMsChocolate MsChocolate
Spizganywoju
Nie możemy oczekiwać od ludzi, którzy boją się małego deszczu, że zrozumieją, co to znaczy przetrwać burzę.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Spizganywoju
Moje życie to niekończąca się wewnętrzna walka pomiędzy zamiłowaniem do świętego spokoju, a pragnieniem szalonych przygód, które zawsze idą w parze z kłopotami powodującymi chwilową zagładę mojego świata.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl